Ook Harmonie de Spaarnebazuin heeft dit jaar weer meegedaan aan de Anjercollecte.

Er is spontaan gegeven!

Opbrengst €774,38 waarvan 1/3 rechtstreeks in de clubkas. Dat is toch € 258,13.

Iedereen dank voor de giften.